czwartek, 29 sierpnia 2019
Zawieszenie zajęć przedszkolnych w dniu 02-03.09.2019r

Szanowni Państwo,

Informuję, że z przyczyn niezależnych od Przedszkola , istnieje duże prawdopodobieństwo że zajęcia w

Przedszkolu 197 Do-Re-Mi, będą zawieszone w dniach 02-03.09.2019r .

Proszę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

 

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Pacuła