piątek, 4 września 2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ 2020 r.

GRUPA I (NIEBIESKA I ZIELONA)

Temat: W przedszkolu

 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą, utrwalanie imion koleżanek i kolegów
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem
 • poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek oraz nauka ich przestrzegania
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu
 • aktywność plastyczna:

grupa NIEBIESKA: ” Moja grupa”- przyklejanie jednego elementu wspólnej pracy i odciśnięcie przy niej swojej dłoni

grupa ZIELONA: „Baloniki”- przyklejanie znaczka indywidualnego do balonika

Temat: Nasze przedszkole

 • utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole
 • wyjaśnienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu, określanie miejsc, w których się znajdują, rozpoznawanie własnego znaczka
 • „Dwa klocki to też para”- umiejętność tworzenia par z różnych elementów konstrukcyjnych
 • rozumienie potrzeby używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • budowanie poczucia przynależności grupowej
 • rozpoznawanie kształtu koła i nazywanie go
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu- nabywanie szacunku do pracy innych ludzi
 • wdrażanie do współistnienia w grupie społecznej przez naukę przestrzegania reguł zabawy, współpracę oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • aktywność plastyczna „Moje przedszkole”

Temat: Jestem bezpieczny

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię
 • kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabawy
 • „Moje ciało”- zabawy utrwalające nazwy części ciała
 • kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy
 • posługiwanie się określeniami: góra, dół
 • poszerzanie słownika dzieci o słowa: przejście dla pieszych, zebra, chodnik, jezdnia, światła
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku
 • aktywność plastyczna: „Sygnalizator świetlny”- naklejanie kolorowych kół w odpowiednie miejsca na sygnalizatorze
 • „Dotknij i zgadnij”- zabawa kształtująca zmysł dotyku, rozwijanie wyobraźni

Temat: Pomocna dłoń

 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych elementów naszego ubioru
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
 • poznanie pracy policjanta, numeru alarmowego
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na taki sam wygląd
 • ćwiczenie motoryki małej
 • poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza
 • poznanie zawodu strażaka
 • „Jaki jest płomień”- określanie cech płomienia, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dany temat
 • aktywność plastyczna „Lizak policyjny”- wydzieranka.

GRUPA II

Temat: W przedszkolu

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół
 • wykonanie kredkami plakatu „Co by było, gdyby na świecie nie  było przyjaźni?”
 • zabawa integracyjna „Poznajemy siebie nawzajem”
 • rozmowa kierowana „Nasze zasady”- tworzenie kodeksu grupy
 • zabawa matematyczna- klasyfikowanie zabawek

Temat: Nasze przedszkole

 • słuchanie opowiadania „O małym jeżu, który nie opuścił przyjaciela w potrzebie”
 • omawianie wartości przyjaźni
 • zabawa matematyczna „Gdzie się podział miś?” (utrwalanie pojęć: za, nad, pod, obok, itp.)
 • lepienie z plasteliny- temat dowolny

Temat: Jestem bezpieczny

 • wprowadzenie nożyczek- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wycinania; cięcie po linii prostej
 • poznajemy zawód policjanta; numer alarmowy 112
 • poznajemy pojazdy specjalne: karetka pogotowia, radiowóz, wozy strażackie
 • utrwalenie znajomości adresu zamieszkania
 • praca plastyczna- origami „Pojazdy”
 • zabawa dydaktyczna „Znaki drogowe”. Rozpoznawanie i podawanie nazw.

Temat: Pomocna dłoń

 • omówienie wartości odwagi i dzielności na podstawie wybranego opowiadania
 • poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy
 • utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym
 • praca plastyczna „Wóz strażacki” (rolki, nakrętki, koła, origami, druciki kreatywne)
 • zabawa dydaktyczna „Czego potrzebuje strażak”

GRUPA III

Temat: Wracamy do przedszkola

 • przypomnimy sobie wszystkie zasady dokładnego mycia rąk i dystansu społecznego zgodne z wytycznymi GIS i MZ
 • będziemy rozwijać w sobie postawę koleżeńską, aby miło przywitać w naszej grupie nowego kolegę, będziemy ćwiczyć mówienie sobie miłych słów, uczyć się wyrozumiałości dla cudzych słabości i błędów
 • ustalimy zasady i normy obowiązujące w grupie, stworzymy grupowy „Kodeks przedszkolaka”
 • stworzymy reguły i zasady postępowania, a następnie będziemy według nich działać- gra matematyczna
 • stworzymy portret naszej grupy- praca plastyczna

Temat: Wspominamy wakacje

 • wybierzemy się w podróż po mapie i odwiedzimy różne zakątki Polski i świata, wysłuchamy wspomnień koleżanek i kolegów z wakacyjnych wypraw
 • pooglądamy przedmioty przyniesione przez Nauczyciela (dzieci spróbują odgadnąć skąd zostały przywiezione i do czego służą), będziemy ćwiczyć analizę i syntezę wyrazów
 • zapoznamy się z literaturą opisującą piękno naszej ojczyzny
 • przedstawimy za pomocą wycinanki wakacyjny krajobraz

Temat: Znamy zasady ruchu drogowego

 • utrwalimy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze (przejście dla pieszych- zebra, sygnalizator świetlny)
 • poznamy wygląd i znaczenie wybranych znaków drogowych
 • zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „O”
 • przypomnimy sobie nazwy figur geometrycznych (będziemy z nich układać różnorodne wzory i rytmy)
 • zapoznamy się z pracą policjanta
 • wykonamy pracę plastyczną „Na ulicy”
 • ułożymy grę ścigankę „Znaki drogowe”

Temat: Jesteśmy bezpieczni

 • nauczymy się dostrzegać niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów z nieznajomymi
 • będziemy kszałtować u siebie postawę asertywną
 • poznamy sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi
 • poznamy numery alarmowe: 112, 999, 998, 997, nauczymy się prowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy, utrwalimy znajomość adresu zamieszkania
 • zapoznamy się ze specyfiką pracy strażaka, ratownika medycznego i sprzętem ratowniczym
 • wykonamy pracę plastyczną „Mój bohater”
 • zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „A”

GRUPA  IV

Temat: W przedszkolu

 • „Mam kolegę, który…”- zabawa integracyjna
 • „Nasze zasady”- zabawa językowa
 • „Kodeks dobrych manier”- zabawa plastyczna
 • „Lewa- prawa”- zabawa matematyczna
 • „Tacy sami- inni”- zabawa dydaktyczna
 • „Co słychać w przedszkolu”- zabawa sensoryczna

Temat: Nasze przedszkole

 • ” W tańcu najweselej”- zabawa taneczna
 • „Słowa do zagrania”- zabawa słuchowo- rytmiczna
 • „Miał raz Felek kartofelek”- zabawy językowe
 • „Zabawki do pudełka”- zabawa matematyczna
 • „Gdzie kukułka zastukała”- zabawa słuchowa

Temat: Jestem bezpieczny

 • „Odwaga to…”- zabawa plastyczna
 • monografia litery O, o na podstawie wyrazów: Ola, oko
 • wyszukiwanie litery w tekście
 • analiza i synteza głoskowo- sylabowa
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • „Znaki i sygnały”- zabawa językowa
 • „Znaki wokół nas”- zabawy matematyczne

Temat: Pomocna dłoń

 • monografia litery A, a na podstawie wyrazów: Agnieszka, antena
 • wyszukiwanie litery w tekście
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • analiza i synteza głoskowo- sylabowa
 • „Kim zostanę w przyszłości”- zabawa plastyczna
 • „Uwaga! Straż!”- zabawy matematyczne
 • „Jestem odważny- pomagam”- zabawa dramowa
 • „Co się schowało pod chustą”- zabawa sensoryczna