czwartek, 29 października 2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- LISTOPAD 2020

GRUPA I (NIEBIESKA I ZIELONA)

Temat: Deszcz, deszcz, deszcz

 • wdrażanie do przestrzegania reguł, zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz zgodnej zabawy
 • obserwowanie jesiennej pogody, dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
 • praca z wierszem D. Gellner: „Parasolka”, „Wiatr i chmurki”
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów podstawowych i określeniami duży- mały
 • grupowanie elementów według wielkości
 • „Deszczowe kropelki”- układanie rytmów 2- elementowych
 • wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy określające wiatr i deszcz
 • ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: fiu, szu, kra, kap
 • aktywność plastyczna: „Parasole”- ozdabianie parasoli z talerzyków papierowych plasteliną (grupa niebieska), „Parasole”- malowanie farbami (grupa zielona)

Temat: Nasza mała ojczyzna

 • poznanie znaczenia pojęcia: miejsce zamieszkania
 • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem
 • budowanie wypowiedzi na podstawie fragmentów wiersza L. J. Kerna „Nasze podwórko”
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi
 • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów
 • kształtowanie pojęcia: numer domu, uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania
 • „Jak Frycek zamieniał deszcz w muzykę”- przybliżenie sylwetki polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
 • praca z obrazkiem „Polska”
 • poznanie symboli narodowych, rozbudzanie postaw patriotycznych
 • aktywność plastyczna: „Flaga”- wykonanie flagi Polski z kolorowego papieru (grupa niebieska i zielona)

Temat: Gdy robi się chłodniej

 • wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • ilustrowanie ruchem treści wiersza D. Szlagowskiej „Słonko wschodzi”
 • wdrażanie do rozumienia i posługiwania się słowami: dzień, noc
 • dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy
 • kształtowanie wyobraźni ruchowej przez zabawy przy muzyce
 • praca z wierszem U. Piotrowskiej „Rozmowa szalików”
 • posługiwanie się nazwami ubrań, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej
 • rozumienie potrzeby dobory ubrania do warunków atmosferycznych
 • „Co zostało zmienione”- zabawa dydaktyczna
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji i określania cech wielkościowych: długi, krótki
 • aktywność plastyczna: „Jesienna pogoda”- składanie obrazka z trzech elementów- kolorowanie kredkami (grupa niebieska), „Dzień- noc”- wyklejanie plasteliną (grupa zielona)

Temat: Misie, niedźwiadki, puchatki

 • wdrażanie do czekania na swoją kolej podczas wypowiedzi
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej: „Kubuś Puchatek”, „Masza i niedźwiedź”, „Przygody Misia Uszatka”
 • ćwiczenia w opisywaniu wyglądu misiów
 • usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego
 • kształtowanie umiejętności dzielenia elementów na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • kształtowanie umiejętności poruszania się zgodnie z instrukcją
 • aktywność plastyczna: „Miś” z kolorowych kółeczek

GRUPA II

Temat: Nasza Ojczyzna, Mój dom- Polska

 • słuchanie opowiadania G. Lipińskiej „Dzień Niepodległości”- poznanie pojęcia „wolność”
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej
 • uczenie szacunku do odmienności innych
 • „Flagi”- zapoznanie dzieci z wyglądem flag różnych państw oraz Polski. Zabawa z globusem- zaznaczanie państw flagami na globusie
 • „Moja ojczyzna”- zabawa twórcza, improwizacja malarska do dowolnego utworu muzyki poważnej (białe i czerwone farby)
 • zabawa matematyczna- przeliczanie elementów
 • słuchanie wiersza U. Kamińskiej „Gdzie Ty mieszkasz?”- rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji
 • Moja okolica- poznanie różnych rodzajów domów
 • Poszerzanie doświadczeń językowych
 • ćwiczenia pamięciowe, uświadamianie niebezpieczeństwa związanego z oddalaniem się od osoby dorosłej np. w mieście
 • „Mój wymarzony dom”- budowanie z klocków- niski- wysoki- porównywanie wielkości, przeliczanie, następnie rysowanie kredkami
 • Układamy rytmy- zabawa z kodowaniem
 • zabawa słuchowa „Kto Cię woła?”
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości, dźwięków różnych instrumentów
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Domowe sprzęty- zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • Rozwiązywanie zagadek
 • „Eksperyment z suszarką”- czy ciepłe i zimne powietrze działa tak samo?
 • słuchanie opowiadania „O ptaku, który utracił wolność”- M. Szeląg
 • tworzenie „rośliny wartości”- ćwiczenie małej motoryki
 • lepienie z plasteliny dowolnego ptaka rzeczywistego lub bajkowego
 • Warszawa, stolica Polski- poznanie i utrwalanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu
 • Gdzie jest nasza stolica- rozmowa przy mapie Polski
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- składanie obrazka z 3 i 4 części, przyklejanie prawidłowo na kartkę
 • „Co to jest Polska” Cz. Janczarski- słuchanie wiersza i rozmowa na temat krajobrazów Polski z wykorzystaniem ilustracji i mapy
 • Zagadki „Jaki to krajobraz Polski”- ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości
 • rysowanie flagi po śladzie, kolorowanie lub wyklejanie
 • tworzenie zbiorów białych i czerwonych- ćwiczenie klasyfikacji i spostrzegawczości
 • utrwalanie naszych symboli narodowych (godło, hymn)

Temat: Moje hobby

 • poznanie pojęcia „kreatywność”, rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, omówienie wartości kreatywności- opowiadanie „Zapraszamy kreatywność” M. Szeląg
 • praca plastyczna- zabawa w kreatywność
 • budowanie wypowiedzi na temat zwierząt domowych, opisywanie swojego domowego pupila
 • rozwijanie koncentracji uwagi poprzez zabawy słuchowo- ruchowe „Pies czy kot?”, „Słońce czy deszcz”
 • „Kim jestem”- rozwiązywanie zagadek- utrwalenie wyglądu niektórych zwierząt
 • poznanie wyglądu psa, sposobu odżywiania, zachowania niebezpieczne, jak należy opiekować się psem
 • zabawa matematyczna „Pieski i ich domki”- ćwiczenia klasyfikacyjne, utrwalenie kolorów i liczebników
 • „Karmimy pieski”- zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność liczenia w zakresie 1- 4
 • zabawy z kodowaniem
 • zabawy przy muzyce „Kocia orkiestra”, zapoznanie z piosenką „Dwa kocury”
 • „Układamy zwierzątka”- praca plastyczna z wykorzystaniem liści, patyków, kasztanów, żołędzi
 • ćwiczenia konstrukcyjne, kreatywnego myślenia- budowanie z klocków domu/ budy dla psa

Temat: Ulubione zajęcia

 • utrwalenie i podkreślenie wartości „kreatywności”
 • słuchanie opowiadania „O pomysłowych myszkach, które nie nudziły się w czasie deszczu” M. Szeląg
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości- zabawa „Czy można na tym grać”
 • praca plastyczna: kołowe origami- tworzenie prac z kółek różnej wielkości
 • Moje hobby- krótkie wypowiedzi na temat zainteresowań dzieci
 • zabawy matematyczne „Ile dźwięków słyszysz”, „Tyle ruchów, ile dźwięków, układanie rytmów
 • zabawy badawcze z wodą- co to jest woda, do czego jest potrzebna, jak dbać o czystą wodę, oszczędzać
 • „Wiatr i grusza”- opowiadanie L. Łącz
 • rozmowa na temat dźwięków wydawanych przez wiatr
 • „Tropimy wiatr”- zabawa badawcza w ogrodzie przedszkolnym
 • „Znane i nieznane instrumenty”- zabawa z wykorzystanie ilustracji

GRUPA III

Temat: Moje hobby

 • poznamy różne sposoby spędzania wolnego czasu
 • opowiemy o swoim hobby- co lubimy robić, jak spędzamy wolny czas, itp.
 • przypomnimy sobie jak zachowywać w teatrze, kinie, muzeum, filharmonii
 • poznamy różnego rodzaju kolekcje- dowiemy się, co możemy zbierać (znaczki, monety, naklejki, kamienie, magnesy, itp.)
 • zaprezentujemy nasze talenty
 • będziemy oglądać prezentację multimedialną- kolekcje przyrodnicze
 • zapoznamy się z obrazem graficznym głoski e, E
 • będziemy doskonalić analizę i syntezę sylabową i głoskową
 • będziemy wyszukiwać wyrazy rymujące się w krótkich wierszykach
 • zaprezentujemy swój talent malarski- namalujemy obraz „Jesienny krajobraz”

Temat: Polska- moja Ojczyzna

 • wysłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem tygodnia
 • przypomnimy i utrwalimy symbole narodowe (flaga, godło, hymn) i ich znaczenie
 • poznamy legendy związane z naszą Ojczyzną (O Lechu, Czechu i Rusie, O smoku wawelskim, O orlim gnieździe, O królu Popielu, Syrenka Warszawska)
 • wybierzemy się w podróż krajoznawczą po Polsce- będziemy oglądać albumy o Polsce- przypomnimy sobie charakterystyczne krajobrazy i miejsca w Polsce
 • wykonamy pracę plastyczną „Orzeł biały- godło Polski”
 • poznamy obraz graficzny głoski d, D
 • będziemy doskonalić słuch fonematyczny i spostrzegawczość

Temat: Listopadowa pogoda

 • przypomnimy sobie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie i w pogodzie jesienią
 • spróbujemy określić konsekwencje nieodpowiedniego ubrania do pogody
 • będziemy doskonalić logiczne myślenie poprzez układanie historyjki obrazkowej „Deszczowa pogoda”, a potem opowiemy ją zwracając uwagę na wypowiadanie się pełnymi zdaniami
 • będziemy doskonalić koordynację wzrokowo- ruchową poprzez różnorodne ćwiczenia graficzne (rysowania po śladzie, labirynty, łączenie kropek, itp.)
 • zapoznamy się z obrazem graficznym głoski u, U
 • wykonamy pracę plastyczną- rysunek węglem „Szaruga jesienna”
 • wysłuchamy wierszy i opowiadań dotyczących tematu
 • będziemy określać cechy jesiennej szarugi (słota, ulewa, plucha, mżawka, szarość dnia, itp.)

Temat: Zwierzęta przygotowują się do zimy

 • poznamy sposoby przygotowania się zwierząt do zimy (sen zimowy, gromadzenie zapasów, zmiana futra)
 • poznamy ptaki, które odleciały do ciepłych krajów oraz te, które zimują w Polsce
 • będziemy oglądać albumy przyrodnicze i poszerzać swoją wiedzę przyrodniczą
 • będziemy rozwiązywać zagadki słowne dotyczące zwierząt i ptaków
 • zapoznamy się z obrazem graficznym głoski k, K
 • będziemy doskonalić spostrzegawczość- układać wzory z patyczków
 • weźmiemy udział w zabawie muzyczno- ruchowej „Zabawy ptaków” przy utworze Mozarta „Das butterbrot”
 • wykonamy pracę plastyczną „Odlot ptaków”

Kształtowanie pojęć matematycznych według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

 • poznamy klocki Dienesa i wykorzystamy je do różnego rodzaju zabaw
 • przypomnimy sobie wygląd i nazwy figur geometrycznych
 • będziemy polisensorycznie doświadczać kształt, zapamiętywać i nazywać go
 • będziemy segregować klocki Dienesa według wielkości, koloru, kształtu- poznamy pojęcie „część wspólna zbiorów”
 • będziemy układać i kontynuować rytmy z klocków
 • będziemy układać kompozycje z figur geometrycznych
 • poznamy graficzny obraz cyfry 3, 4, 5.

GRUPA IV

Temat: Nasza mała Ojczyzna

 • „Prezent dla ojczyzny”- rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania J. M. Chmielewskiej „Prezent dla ojczyzny”
 • „Mój dom”- zabawa słownikowa; opowiadania o swoich domach, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia: dom, blok, kamienica, lokator, sąsiad
 • monografia litery D, d na podstawie wyrazów Dariusz, droga
 • analiza i synteza słuchowa wyrazów: droga, Dariusz, dynia, drabina, dom, dym
 • „Samochody w moim mieście”- zabawa matematyczna (ćwiczenia w dodawaniu, doskonalenie umiejętności przeliczania)
 • „Moja mała ojczyzna”- zabawa z kodowaniem (kodowanie i dekodowanie drogi za pomocą figur geometrycznych)
 • „Miasta i miasteczka”- zabawa słuchowa; doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i wygłosie na podstawie nazw różnych miast (np. Warszawa, Kraków, Gniezno)
 • „Piękna nasza Polska cała”- zabawa dydaktyczna; poznanie wyglądu strojów z różnych regionów Polski; wyszukiwanie podobieństw i różnic w strojach
 • praca plastyczna „Flaga Polski”- wykonanie flagi z rolki

Temat: Mój dom- Polska

 • „Tarcza, miecz, koń”- zabawa słownikowa na podstawie przedmiotów kojarzących się z rycerzem (np. tarcz, miecz, hełm, maskotka konia)- oglądanie i opowiadanie o tym, z czym się kojarzą te przedmioty
 • „Czy godło zawsze wyglądało tak samo”- burza mózgów; prezentacja ilustracji godła Polski z różnych epok; wyszukiwanie podobieństw i różnic między godłami
 • „Mapa Polski”- zabawa dydaktyczna; poznawanie konturu Polski, ćwiczenia spostrzegawczości
 • „Podróże po kraju”- zabawa dydaktyczna; zaznaczenie na mapie charakterystycznych miejsc Polski: góry, morze, Wisła, Warszawa
 • „Policz, dołóż, odłóż”- zabawy matematyczne; porównywanie liczebności zbiorów, dokładanie, odkładanie
 • „Gniezno, Kraków czy Warszawa?”- loteryjka obrazkowa; utrwalanie nazw stolic Polski na podstawie ilustracji kojarzących się z Gnieznem, Krakowem i Warszawą
 • „Dopasuj obrazek”- zabawa słuchowa; doskonalenie umiejętności wyodrębniania głoski w nagłosie na podstawie obrazków z wyrazami: antena, arbuz, okno, osa, mak, most, traktor, torba, lama, lody, igła, indyk, dom, droga.
 • Utrwalenie poznanych liter: a, o, m, t, l, i, d
 • „Sławni Polacy”- zabawa dydaktyczna; poznanie sylwetek sławnych Polaków, np F. Chopin, J. Matejko, M. Kopernik
 • Józef Piłsudski- praca z obrazkiem; poznanie życia i historii słynnego Polaka
 • praca plastyczna „Godło Polski”- wydzieranka z kolorowego akwarelowym i

Temat: Moje hobby

 • monografia litery E, e na podstawie wyrazów Ewelina, elf
 • wyszukiwanie litery w tekście
 • analiza i synteza głoskowo- sylabowa wyrazów: Elf, Ewelina, ekran, emu, ekierka
 • „Co lubimy robić”- wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza B. Zakrzewskiej „Co lubimy robić”
 • zabawy liczbą 3, aspekt kardynalny i porządkowy
 • „Muzyczne zwierciadło”- zabawa rytmiczna; wystukiwanie i odzwierciedlanie określonego rytmu na grzechotkach
 • „Szaruga Jesienna”- opowiadanie obrazka; wyjaśnienie, co oznacza ten zwrot
 • praca plastyczna „Mokre na mokrym”- malowanie farbami akwarelowymi

Temat: Ulubione zajęcia

 • monografia litery U, u na podstawie wyrazów: Ula, usta
 • analiza i synteza słuchowa wyrazów: ul, usta, ulewa, ucho, Ula
 • „Nasze zabawki”- zabawa słowna; analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa wyrazów: lalka, samochód, klocek, miś, piłka
 • „Brama do świata wyobraźni”- rozmowa na podstawie opowiadania A. Edyk- Psut; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zjawisk fikcyjnych, rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • „Gdzie mieszka muzyka”- zagadki słuchowe; rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku (np. klucze, suwak, garnek, pokrywka, szklanka, łyżka drewniana)
 • praca plastyczna: „Jesteśmy konstruktorami”- wykonanie konstrukcji, budowli z wykorzystaniem pudełek, butelek, ozdabianie mazakami