czwartek, 3 grudnia 2020
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne grudzień 2020

GRUPA I (niebieska i zielona)

I : Przygotowania zwierząt do zimy.

 • Wdrażanie do życia w grupie społecznej poprzez czerpanie radości ze wspólnej zabawy, przestrzeganie reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz poszanowanie efektów pracy swojej i innych;
 • Rozwijanie wrażliwości na świat przyrody;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt leśnych oraz ich mieszkań;
 • „O zimowych śpiochach” – praca z wierszem U. Piotrowskiej – poznanie i wyjaśnienie słów: gawra, nora, dziupla;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • Porównywanie liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się określeniami: tyle samo, mniej, więcej;
 • „Kolczasty jeżyk” – ilustrowanie ruchem treści wiersza D. Gellner – nauka wiersza na pamięć – rozwijanie pamięci;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej poprzez różnego rodzaju zabawy;
 • „Gawra niedźwiedzia” – praca plastyczna – wyklejanie gawry z papieru pakowego/ gazety.

II : Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj.

 • Kształtowanie nawyku zachowywania porządku w najbliższym otoczeniu;
 • Poznanie postaci Świętego Mikołaja oraz charakterystycznych elementów jego garderoby – utrwalanie nazw ubrań;
 • „Czekamy na Mikołaja” – praca z opowiadaniem A. Galicy – zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • Wdrażanie do używania określeń: mały, mniejszy, najmniejszy oraz duży,większy, największy;
 • Porządkowanie obiektów w sekwencje rosnące i malejące;
 • „Mikołaj” – praca z wierszem M. Frączczak – kształtowanie umiejętności formułowania prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia;
 • Wdrażanie do właściwego trzymania narzędzia pisarskiego – kredki;
 • Kształtowanie wyobraźni ruchowej poprzez udział w zabawach muzycznych;
 • „Święty Mikołaj” – wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów;

III : Świąteczne przygotowania.

 • Rozwijanie poczucia szacunku dla rodziców oraz zachęcanie do chęci niesienia im pomocy;
 • Zapoznanie z tradycjami i obyczajami związanymi ze zbliżającymi się świętami – wyjaśnienie pojęcia : tradycja;
 • Słuchanie kolęd – zapoznanie z tradycją ich śpiewania w czasie Świąt;
 • „Choinka” – praca z wierszem A. Łady Grodzickiej – nauka wiersza na pamięć -poznanie drzewa iglastego oraz jego cech charakterystycznych;
 • Dekorowanie choinki – rozumienie określeń: na górze – wysoko, na dole – nisko’
 • Uświadomienie konieczności ostrożnego obchodzenia się z bombkami, wyjaśnienie pojęć: kruchy, delikatny;
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania wielkości i długości oraz stosowanie określeń: duży – mały, długi – krótki;
 • Dostrzeganie, odwzorowywanie i kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności poprzez zabawy ruchowe i muzyczne;
 • „Ozdoby choinkowe” – ozdabianie styropianowych bombek.

IV: Wesołych Świąt!

 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych (ton głosu, gesty, mimika) – rozpoznawanie i nazywanie emocji;
 • Rozwijanie poczucia miłości, szacunku i wzajemnej akceptacji względem osób z najbliższego otoczenia;
 • Oglądanie kartek bożonarodzeniowych oraz poznanie tradycji składania życzeń świątecznych;
 • Składanie obrazka z części – rozwijanie spostrzegawczości;
 • „Prezenty gwiazdkowe Filonka” – czytanie fragmentu książki „Przygody Filonka Bezogonka” G. Krutssona- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu;
 • Kształtowanie umiejętności szybkiego reagowania na sygnał dźwiękowy podczas zabaw ruchowych;
 • „Choinka z szyszki” – malowanie farbami i ozdabianie brokatem szyszek (grupa I zielona), „Choinka”- malowanie farbami i ozdabianie brokatem (grupa I niebieska)

V : Płynie czas.

 • Wdrażanie do wspólnej i zgodnej zabawy z wszystkimi dziećmi, a także do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po zakończeniu zabawy;
 • Poznanie tradycji żegnania Starego oraz witania Nowego Roku;
 • Zapoznanie z nową porą roku (Zima) oraz jej cechami charakterystycznymi;
 • Nazywanie pór roku oraz przyporządkowywanie im koloru i symbolu – dostrzeganie różnic w porach roku, utrwalanie nazw kolorów;
 • „Zmieniające się pory roku” – opowieść ruchowa – rozumienie następstwa mijającego czasu;
 • Rozwijanie sprawności naśladowczo – ruchowej poprzez zabawy naśladowcze;
 • Utrwalanie konieczności ubierania się odpowiednio do panującej pory roku oraz warunków pogodowych;
 • „Tydzień” – słuchanie wiersza J. Brzechwy – zapoznanie z nazwami dni tygodnia;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • „Sylwestrowe kolory” – malowanie i stemplowanie farbami.                                                                                GRUPA IICORAZ ZIMNIEJ  30XI – 5 XII
  • Rozmawiamy o cierpliwości. Opowiadanie „O sikorce, która dla przyjaciela nauczyła się cierpliwości” M. Szeląg
  • Poznanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość
  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
  • Kto u nas na zimę został? Co wiemy o ptakach – sporządzenie siatki wiedzy, czego jeszcze chcielibyśmy dowiedzieć się o ptakach? Tworzenie siatki pytań
  • Zagadki słuchowe – głosy zwierząt
  • Graficzne odtwarzanie wzoru
  • Pomagamy ptakom zimą – słuchanie opowiadania S. Szuchowej „Spiżarnia ptaków”, rozmowa na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą.
  • Co jedzą ptaki? – rozmowa
  • Zabawa matematyczna – określanie najmniej, najwięcej ptaków
  • Przyjaciele wróbelka – ćwiczenia słuchu fonematycznego – co słychać na początku słowa
  • Praca plastyczno – techniczna „Ptaki” – kolorowanie, przyklejanie. Wycinanie i przyklejanie karmnika
  • Pierzasty przyjaciel – podsumowanie zdobytych wiadomości o ptakach – „Znamy te ptaki”

   

  NADCHODZI ZIMA           7XII – 11 XII

   

  • Zabawa z elementem skoku „Cierpliwie czekam na swoją kolej”
  • Słuchanie opowiadania „Cierpliwość i ciasto drożdżowe” G. Lipińskiej – omawianie wartości cierpliwość – rozmowa na temat sytuacji, w których trzeba być cierpliwym
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru
  • Ćwiczenie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej – uzupełnianie ilustracji naklejkami
  • Nauka piosenki „Śmiech to zdrowie”
  • Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę” rozmowa na temat pierwszych oznak zimy – zjawiska atmosferyczne zwiastujące nadejście zimy
  • Zabawa badawcza – „Co się dzieje z wodą”
  • „Znajdź różnicę” – doskonalenie percepcji wzrokowej, wyszukiwanie 5 szczegółów, którymi różnią się dwa podobne do siebie obrazki
  • Zabawa matematyczna „Śnieżynki” utrwalenie pojęć: mały, duży
  • Śnieżynkowe rytmy – ćwiczenia kontynuowania rytmu
  • Zabawa ruchowa – „Tworzymy zbiory śnieżynek”
  • Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie
  • Oglądanie zdjęć i ilustracji „Zima” – rozmowa o tym co widać
  • „Ile kroków do przodu” zabawa matematyczna z kodowaniem (do przodu, do tyłu)
  • Lepienie z plasteliny – „Zimowe śnieżynki”
  • Słuchanie wiersza B. Mróz – Gajewskiej „Zuzia i zima”
  • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozpoznawanie części odzieży podawanie ich nazw
  • Zachęcanie do dbania o własne zdrowie, poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze

   

  ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA  14XII – 18XII

   

  • Poznajemy dobroczynność
  • Słuchanie opowiadania „Pomocnicy Mikołaja” G. Lipińskiej
  • Ćwiczenia orientacji przestrzennej – nalepianie ozdób świątecznych na choince wg instrukcji
  • Nasze przygotowania do świąt – poszerzanie słownictwa, rozwijanie mowy – praca z obrazkiem „Świąteczne przygotowania”
  • Wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia – historyjka obrazkowa
  • Praca plastyczno – techniczna wykonanie ozdób świątecznych z papieru ozdobnego
  • Nauka piosenki „Choinka”
  • Ćwiczenia ruchowe i ruchowo – słuchowe „wiaterek, wiatr, wichura”
  • Praca plastyczna „List do Mikołaja”
  • Słuchanie wiersza „Choinka w lesie” M. Konopnickiej – rozmowa o tym, skąd się biorą choinki
  • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej
  • „Różne choinki” – umiejętność rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek – oglądanie zdjęć
  • Zabawa z kodowaniem – „W prawo, w lewo i do przodu”
  • Układanie choinki z figur geometrycznych różnej wielkości – praca plastyczno – techniczna utrwalenie nazw i wyglądu figur
  • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia pamięci, kreślenie worka po śladzie
  • Poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie umiejętności wokalnych
  • Ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o Świętach Bożego Narodzenia
  • Zabawa dydaktyczna „Latarki i latarenki” – źródła światła dawniej i dziś
  • Poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło
  • Jak zmienia się światło? – zabawa badawcza, eksperyment
  • „świąteczny świecznik” – praca plastyczna

   

  WESOŁYCH ŚWIĄT  21XII – 31XII

   

  • Słuchanie opowiadania „O Aniołkach i złotym sercu” M. Szeląg poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym
  • Kształtowanie postawy życzliwości
  • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem- wyciąganie wniosków
  • Wyjaśnienie związku frazeologicznego „Mieć złote serce”
  • Praca plastyczno – techniczna „Anioły dobroczynności”
  • Słuchanie fragmentu wiersza T. Kubiaka „Wieczór Wigilijny” rozmowa na temat zwyczajów związanych z Wigilią
  • Zagadki świąteczne
  • Zabawa matematyczna „Który łańcuch dłuższy” ocenianie długości – mierzenie za pomocą dłoni, kroków
  • Praca plastyczna ozdoby choinkowe
  • Słuchanie kolęd oraz piosenek o tematyce świątecznej w języku polskim i angielskim
  • Wspólne dekorowanie Sali
  • Praca plastyczna – tworzenie kartki świątecznej
  • Poznanie różnych sytuacji w których składamy sobie życzenia
  • Rozwijanie motoryki małej wyobraźni i poczucia estetyki                                                                            GRUPA IIITemat: Czekamy na Mikołaja

   – zapoznamy się z literaturą związaną z tematem tygodnia

   – pojedziemy na wirtualną wycieczkę do Laponii, aby odwiedzić dom Mikołaja

   – porozmawiamy o spełnianiu marzeń własnych i naszych bliskich (zajęcie z wykorzystaniem programu PKD)

   – ułożymy i opowiemy historyjkę obrazkową „Podróż do Świętego Mikołaja”

   – aby wprowadzić nastrój mikołajkowo- świąteczny wykonamy kalendarz adwentowy (codzienne losowanie niespodzianek)

   – wykonamy pracę plastyczną „Mikołaj”

   – będziemy rozwiązywać zagadki słuchowe (zabawa „Mikołajkowy worek”)

   – będziemy doskonalić naszą spostrzegawczość w zabawie dydaktycznej „Co było na obrazku?”

   Temat: Skąd się bierze ciepło w domu

   – poznamy źródła ciepła w domu, dowiemy się, które z nich są ekologiczne, a które prowadzą do powstawania smogu

   – poznamy literaturę związaną z tematem tygodnia

   – zapoznamy się z urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi w naszych domach dawniej i dziś

   – omówimy zasady bezpiecznego posługiwania się tymi urządzeniami

   – wykonamy pracę plastyczną- rysunek węglem

   – pobawimy się w dobieranie rymów

   – poznamy zjawisko powstawania cienia

   Temat: Coraz bliżej Święta

   – zapoznamy się z literaturą związaną z tematem tygodnia

   – przypomnimy sobie zwyczaje świąteczne w Polsce i na świecie

   – opowiemy sobie o zwyczajach świątecznych w naszych domach

   – wspólnie ubierzemy świąteczną choinkę

   – wykonamy ozdoby na choinkę

   – pobawimy się w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter

   Temat: Czekamy na Nowy Rok

   – będziemy rozmawiać w upływie i następstwie czasu

   – poznamy różnego rodzaju kalendarze i zegary

   – utrwalimy nazwy i cechy charakterystyczne pór roku

   – poznamy nazwy dni tygodnia i miesięcy

   – wysłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem tygodnia

   – pobawimy się w zabawę słownikową „Noworoczne postanowienia”

   – wykonamy zespołową pracę plastyczną „Drzewo w odsłonach 4 pór roku”

   – weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „Co się powtarza”, „Dokończ rym”, „Kto następny”

    

   Zapoznamy się obrazem graficznym głoski: Y, K i cyfry 4, 5, 6.

   Utrwalimy poznane litery i cyfry.

   Kształtowanie pojęć matematycznych:

   – będziemy kształtować odporność emocjonalną i zdolność do wysiłku intelektualnego (potrafię brać udział w grze, układam i rozgrywam gry planszowe- „ściganki”, gra opowiadanie „Dwa kotki biegną do miski z mlekiem”, „Slalom- gigant”.)

                                                                           GRUPA IV

   TEMAT TYGODNIA: Coraz zimniej

   • „W jaki sposób ogrzewamy mieszkania”- burza mózgów. Wypowiedzi na temat sposobu ogrzewania mieszkań. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
   • Monografia litery Y, y na podstawie wyrazów: lody, domy
   • Analiza i synteza słuchowa wyrazów: lody, domy, koty, ryby
   • Wyszukiwanie litery w tekście
   • Wodzenie palcem w powietrzu i na stole
   • Zabawy liczbą 5, aspekt kardynalny i porządkowy
   • Wyszukiwanie liczby 5 wśród innych liczb
   • Ćwiczenia w przeliczaniu
   • Kreślenia liczby w zwiększonej liniaturze
   • „Pięć paluszków”-pamięciowe opanowanie wiersza
   • „Lisy, zające czy sowy?- praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem rolek od papieru

   TEMAT TYGODNIA: Świąteczne przygotowania

   • „Jak postąpisz?”- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie postawy życzliwości
   • „Gdzie jest prezent?”-zabawa matematyczna. Określanie położenia przedmiotu w przestrzeni.
   • „Przygotowanie do Bożego Narodzenia”- praca z obrazkiem. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat oraz budowania zdań.
   • „Choinka”- pamięciowe opanowanie wiersza
   • „Mikołaj”- praca plastyczna wg wzoru.
   • „Szopka bożonarodzeniowa”- zabawa dydaktyczna. Wykonanie szopki z gotowych elementów
   • „Potrawy”- układanie puzzli, rozmowa na temat dań wigilijnych

    

   TEMAT TYGODNIA: Wesołych Świat!

   • „Sprzęty domowe”- zabawa dydaktyczna. Podawanie nazw sprzętów, rozpoznawanie po wydawanych dźwiękach
   • „Kartki świąteczne”- zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
   • „Aktorskie miny”- rozpoznawanie nastroju
   • „Śnieżynki”- ćwiczenia oddechowe
   • „Choinka”- praca przestrzenna
   • „Mierzymy”- zabawy matematyczne. Poznanie narzędzi do pomiaru długości

   TEMAT TYGODNIA: Płynie czas

   • „Pędzel”- rozmowa o niesieniu pomocy na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej „Pędzel”
   • „Jestem pomocny”- wypowiedzi na temat sytuacji, w których sobie pomagamy
   • Monografia litery Z, z na podstawie wyrazów: Zuzanna, zamek
   • Analiza i synteza głoskowo-sylabowa wyrazów: Zuzanna, zamek, zegar, zebra
   • Wyszukiwanie litery Z wśród innych liter
   • „Na zamku”- zabawa dydaktyczna. Zapoznanie ze znakiem matematycznym +
   • Ćwiczenie dodawania
   • „Kalendarz urodzin”- zabawa dydaktyczna. Podawanie nazw miesięcy.
   • „Dzień i noc” – zabawa dydaktyczna. Ustalenie stałych następstw dnia i nocy.
   • „Dni tygodnia”- zabawa dydaktyczna. Ustalenie stałych następstw dni tygodnia.
   • „Dwanaście godzin jest na zegarze”- zabawa matematyczna. Omówienie tarczy i wskazówek, poznanie zasady działania zegara.
   • „Zegar”- praca plastyczno-techniczna