piątek, 29 maja 2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- CZERWIEC 2020

GRUPA I

Temat: Dzień Dziecka

 • zapoznanie z wierszem „Zabawa- nasze prawo”; wytłumaczenie: Co to są prawa dziecka?
 • zabawa rytmiczna z tekstem „Moja zabawa”
 • tworzenie własnych kolekcji- klasyfikowanie według podanej cechy
 • przeliczanie w zakresie 1- 5
 • rozumienie pojęć: krótki, długi
 • obrazy malowane wodą- zajęcie plastyczne
 • słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel”- opowiadanie dzieci o swoich marzeniach
 • usprawnianie małej motoryki poprzez samodzielne rysowanie
 • poznanie wybranych zabaw z różnych części świata

Temat: Zwierzęta duże i małe

 • oglądanie albumów, książek, filmów o zwierzętach- poszerzenie wiedzy dziecka o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach
 • wirtualna wizyta w Warszawskim ZOO ( http://zoo.waw.pl/wizyta-w-zoo/poznajemy-sie/mieszkancy-zoo.html)
 • poznajemy różne gatunki papug, ich zwyczaje
 • Koty i kotki- poznanie żbika i rysia

Temat: Lato

 • poznajemy kolory lata- eksperyment z kolorami- malowanie farbami „Tęcza”
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o wzroście roślin i o zjawiskach atmosferycznych (burza, piorun, tęcza)

Temat: Wakacje

 • utrwalenie wiadomości o Polsce- krajobrazy, stolica
 • „Wycieczka wzdłuż Wisły”- poznanie charakterystycznych miejsc i regionów
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (ochrona przed wirusem, słońcem, zachowaniem nad wodą, w górach, itp.)

GRUPA II

Temat: Dzieci mają swoje święto

 • zapoznajemy się z prawami i obowiązkami dziecka na podstawie wierszy „Prawo dziecka” Janusza Korczaka, „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego i „Obowiązki dzieci” Juliana Ejsmonda
 • zapoznajemy się z różnorodnością kulturową na świecie, m. in. spróbujemy mówić „dzień dobry” w różnych językach
 • porozmawiamy o marzeniach dzieci i o tym, jak można je spełniać
 • porozmawiamy o tym, co pomaga, a co przeszkadza we wspólnej zabawie z innymi dziećmi (program PKD)
 • porozmawiamy o tym, jak Dzień Dziecka świętowany jest w domach dzieci
 • pośpiewamy i potańczymy przy wesołej muzyce

Temat: Wizyta w ZOO

 • zapoznamy się z nazwami, wyglądem i trybem życia zwierząt, które możemy spotkać tylko w ZOO na podstawie literatury i informacji zawartych w encyklopediach dla dzieci
 • przypomnimy i wytłumaczymy określenia „dzikie zwierzęta”, „egzotyczne zwierzęta”, „zwierzęta pod ochroną”
 • „zajrzymy” do najważniejszych parków narodowych w Afryce, dowiemy się po co powstały i co można w nich zobaczyć

Temat: Już lato

 • zapoznamy się z cechami charakterystycznymi lata na podstawie „Leśnych opowieści” Małgorzaty Szczęsnej
 • porozmawiamy o wybranych gatunkach roślin rosnących w Polsce (lipa, brzoza, malina, aronia, jałowiec, mięta, babka lancetowata, mniszek lekarski) i o ich wykorzystaniu w codziennym życiu
 • poznamy zjawisko powstawania tęczy, utrwalimy kolejność występujących w niej kolorów
 • poszerzymy wiedzę na temat zasad bezpiecznego zachowania w czasie burzy

Temat: Wyjeżdżamy na wakacje

 • zapoznamy się z różnymi rejonami Polski na podstawie kolejnych opowiadań Małgorzaty Szczęsnej i innej literatury
 • zastanowimy się, jakimi środkami lokomocji można podróżować w trakcie wakacji i przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie podróży, zwłaszcza w czasie obecnej pandemii
 • dowiemy się, co zrobić, gdy dziecko zgubi się podczas wyjazdu oraz nauczymy się bezpiecznie posługiwać się naszymi danymi (imię, nazwisko, adres, imiona rodziców), przypomnimy też sobie numer alarmowy 112
 • porozmawiamy o pocztówkach, o tym po co i jak się je wysyła, pooglądamy pocztówki z różnych stron Polski i świata

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • utrwalanie poznanych figur geometrycznych, pomaganie dzieciom w dostrzeganiu kształtu wśród cech przedmiotów, wielozmysłowe doświadczanie kształtu, zapamiętywanie go i nazywanie
 • segregowanie przedmiotów o różnym kształcie, układanie szlaczków z przedmiotów okrągłych, trójkątnych i prostokątnych, a także innych kompozycji.

GRUPA III

Temat: Dzień Dziecka

 • zabawa dydaktyczna „Zgadnij, kto to?”
 • praca z obrazkiem „Dzieci z różnych stron świata”
 • burza mózgów „Prawa dziecka”
 • kalambury „Co to za prawo”

Temat: Podróże

 • zabawa językowa „Wielki podróżnik”
 • zabawa dydaktyczna „Plecak podróżnika”
 • zabawa dydaktyczna „Magiczne okulary”
 • zabawa pantomimiczna „Walizka z emocjami”
 • zabawa matematyczna „Która cięższa? która większa?”
 • praca z obrazkiem: „Australia”
 • wykonanie plakatu „Zwierzęta Australii”

Temat: Lato

 • zabawa dydaktyczna „Lato, lato”
 • malowanie farbami burzowych chmur „Pochmurne niebo”
 • zabawa dydaktyczna „Kolory tęczy”
 • zabawa dydaktyczna „Smaki lata”
 • zabawa dydaktyczna „Zwierzęta i owady na łące”

Temat: Wakacje !

 • zabawa dydaktyczna „Góry”
 • zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?”
 • zabawa dydaktyczna „Skarby znad morza”
 • układanka z origami
 • zabawa pamięciowa „Wyjeżdżam nad morze i pakuję…”
 • opowiadanie obrazka „Nad jeziorem”
 • zabawa oddechowa „Żabki w jeziorze”
 • zabawa dydaktyczna „Wakacje”
 • zabawa dramowa „Na wakacjach”
 • zabawa kulinarna „Wakacyjna sałatka”

GRUPA IV i GRUPA IV A

Temat: Dzień Dziecka

 • poszerzanie wiadomości na temat ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajach
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • monografia litery H, h na podstawie wyrazów:Helena, hamak– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • „Mam prawo do…”- rozwijanie świadomości społecznej dzieci

Temat: Wakacje tuż- tuż

 • wyróżnianie charakterystycznych cech danego krajobrazu: nadmorskiego, górskiego, jezior
 • rozmawianie o ciekawych miejscach, gdzie można spędzić wakacje- planowanie wyjazdu całą rodziną (gdzie się udamy, co zabierzemy, co będziemy robić)
 • ćwiczenia w wysłuchiwaniu poznanych głosek
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków na kartce i w przestrzeni

Temat: Kolory lata

 • poszerzanie wiadomości na temat kolorów podstawowych i pochodnych
 • eksperymentowanie z kolorami
 • określanie cech charakterystycznych lata- poszerzanie słownika czynnego dzieci
 • rozwiązywanie prostych zadań z treścią- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania

Temat: Do szkoły !

 • stworzenie pozytywnego wizerunku i zapoznanie z instytucją szkoły
 • analizowanie stanów emocjonalnych, jakie towarzyszą dzieciom w związku z przejściem do szkoły
 • kształtowanie kompetencji czytelniczych
 • „Kodeks bezpiecznych wakacji”- rozwijanie logicznego myślenia