piątek, 13 marca 2020
Rekrutacja do Przedszkola !!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo

 

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola w terminie 16-20.03.2020 r będą przyjmowane ( najlepiej po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) :

 

16.03.2020 (poniedziałek ) – 15.00 – 17.30

17.03.2020 (wtorek) – 9.00 – 12.00

18.03.2020 (środa) – 9.00 – 12.00

19.03.2020 (czwartek) – 13.00 – 17.30

20.03.2020 (piątek) – 13.00 – 16.00

 

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowne zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.

 

 

Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.

 

 

Telefon do kontaktu : 22 663 87 06

Telefon komórkowy : 664 819 076