piątek, 4.10.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE PAŹDZIERNIK 2019

GRUPA I

– rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się, rozumienie znaczenia wyrażenia: zdrowe odżywianie się

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania

– wdrażanie do udziału w zorganizowanych zabawach ruchowych

– rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (przebarwianie się liści i ich opadanie)

 

GRUPA  II

– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych (mycie rąk po zabawie i przed posiłkami)

– wdrażanie do poszanowania wytworów pracy kolegów

– kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wdrażanie do radzenia sobie z przegraną

– rozwijanie sprawności manualnej i ruchowej, uwagi i pamięci

– kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobieranie w pary

– poznanie drzew owocowych: jabłoni, gruszy, śliwy oraz znaczenia jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia

– poznanie jadalnych części roślin: korzeń, łodyga, liść

– poznawanie nazw drzew liściastych (np. dąb, kasztanowiec) oraz ich budowy

– rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmicznych układów według wzoru

– doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania i stosowania określeń: dużo- mało, mniej- więcej, tyle samo

 

GRUPA III

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw, owoców, grzybów jadalnych i trujących

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej

– zapoznanie dzieci z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa, rozbudzanie ekspresji artystycznej

 

GRUPA  IV A

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią

– rozpoznawanie rodzajów owoców i warzyw; zwrócenie uwagi na znaczenie jedzenia oraz aktywności fizycznej dla naszego zdrowia

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głosek i kreślenie liter: O, o; A, a; L, l; M, m

– poznanie zapisu graficznego cyfry 1;

– kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji oraz ustalania kolejności zdarzeń

 

GRUPA  IV

1. Tydzień I: W zdrowym ciele, zdrowy duch:

– poznanie dyscyplin sportowych oraz nazw sportowców, którzy je uprawiają

– wyjaśnienie pojęć: olimpiada sportowa, piramida zdrowia

– poznanie pracy lekarza, poznanie narzędzi, którymi posługuje się lekarz

– utrwalenie zasad prawidłowego dbania o zdrowie

2. Tydzień II: Jesienią w parku:

– poznanie roślin i zwierząt, które możemy spotkać jesienią w parku

– rozpoznawanie drzew, ich liści, owoców i nasion

– podział drzew na iglaste i liściaste

– sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym

– poznanie litery A, a- na podstawie wyrazów aparat i Ala- czytanie globalne

– ćwiczenia grafomotoryczne- kreślenie po śladzie

– wyjście do pobliskiego parku

3. Tydzień III: Jesienią w lesie

– poznanie mieszkańców lasu- zwierząt zapadających w sen zimowy

– przypomnienie zasad prawidłowego zachowywania się w lesie

– klasyfikowanie, przeliczanie, dokładanie i odkładanie elementów- materiału przyrodniczego (żołędzi, kasztanów, szyszek)

– poznanie litery L, l- na podstawie wyrazów Leon, las- czytanie globalne

– wysłuchiwanie głoski „l” na początku i na końcu wyrazów

4. Tydzień IV: Przygotowania do zimy:

– wyjaśnienie wyrażenia: jesienne przetwory

– klasyfikowanie owoców i warzyw, z których można zrobić: soki, kompoty, dżemy, powidła i marmoladę

– dokładanie do zbiorów, tak aby otrzymać podaną liczbę elementów

– poznanie liczby 1 oraz jej zapis graficzny- cyfrę 1

– poznanie litery M, m- na podstawie wyrazów Marta, mama- czytanie globalne

  • wysłuchiwanie głoski „m” na początku i końcu wyrazów
  • próby układania wyrazów z poznanych liter: O, o; A, a; L, l; M, m