poniedziałek, 3.02.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE LUTY 2020

GRUPA I

Temat: Bale w karnawale

– budowanie wypowiedzi na określony temat

– wyjaśnienie pojęcia karnawał

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy

– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1- 4

– poszerzanie zakresu liczenia

– karnawałowe porady fryzjerskie- poznanie pracy fryzjera, czynności jakie wykonuje, akcesoriów, które mu są potrzebne

– poznanie nazw strojów balowych

– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni

– wykonanie maski karnawałowej

– posługiwanie się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti

– rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kolor, kształt

Temat: W dawnych czasach

– słuchanie wierszy  i opowiadań o smokach, diznozaurach

– rozmowa na temat różnic i podobieństw

– wdrażanie do oceny faktów i oddzielanie ich od fikcji

– oglądanie książek z dinozaurami

– rozwijanie ekspresji plastycznej; malowanie dużych powierzchni

– poznanie fizycznych właściwości węgla- zabawa badawcza

– czarno- białe obrazy- rysowanie

– Jaka jest sól- zabawa badawcza

– Malowidła jaskiniowe- rozpoznawanie, nazywanie zwierząt, łączenie obrazków ze zdjęciami

– rozbudzenie zainteresowania światem, prowadzenie obserwacji

– Co to jest wulkan- wyjaśnienie pojęcia, wykonanie góry wulkanicznej

Temat: Wynalazki

– Rowerem w świat- określanie podobieństw i różnic w wyglądzie pojazdów

– ćwiczenie spostrzegawczości, wskazywanie różnic

– zapoznanie z różnymi sposobami komunikowania się (wzywanie pomocy w górach)

– konstruowanie telefonu ze sznurka i kubków

– Co to jest kosmos- poszerzenie słownictwa czynnego o pojęcia: układ słoneczny, kosmos

– wzbogacenie wiedzy na temat kosmosu, Ziemi, Słońca

– utrwalenie nazw figur geometrycznych

– poznanie historii żarówki

– rozwój motoryzacji

– słuchanie wiersza „Wynalazca”

Temat: Bajki, baśnie, legendy

– rozwijanie zainteresowania książką

– budowanie wypowiedzi

– wdrażanie do uważnego słuchania

– wspólne tworzenie bajki- rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej- odgrywanie ról

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek- rozumienie potrzeby dbania o książki

GRUPA II

Temat: Czas na bal

– zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi

– opowiadanie ilustracji „Na balu”- doskonalenie umiejętności budowania dłuższych i logicznych wypowiedzi

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawanie emocji u innych osób

– rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie umiejętności współpracy w parach

– kształtowanie wrażliwości muzycznej i umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

– słuchanie wierszy i opowiadań dotyczących tematu

– kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji

Temat: Dbamy o środowisko

– kształtowanie świadomości ekologicznej i zachowań proekologicznych

– poznanie pojęcia „przyroda”- rozumienie potrzeby dbania o środowisko, w którym żyjemy

– uświadomienie zagrożeń dla Ziemi ze strony człowieka

– zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii

– poznanie kolorów pojemników do segregacji odpadów

– zapoznanie ze zjawiskiem smogu, przyczynami jego powstawania oraz sposobami jego ograniczania

– rozumienie konieczności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody

Temat: Lecimy w kosmos

– wzbogacenie wiadomości o kosmosie

– zapoznanie z planetami Układu Słonecznego

– wprowadzenie pojęć: astronom, globus, luneta, gwiazdozbiór

Temat: W czasach dinozaurów

– poznanie wyglądu, sposobu i warunków życia dinozaurów na podstawie literatury i informacji z encyklopedii dla dzieci

– przedstawienie dzieciom wyglądu naszej planety w czasach dinozaurów za pomocą zdjęć i ilustracji

– zapoznanie z pracą archeologa

– zabawy w wykopaliska (rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku)

– zapoznanie dzieci z powstaniem i właściwościami węgla

– wykonanie pracy plastycznej za pomocą węgla.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

  • ustalanie, w jakiej kolejności i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel- łączenie czynności z ich skutkami
  • powodowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
  • korzystanie ze zgromadzonej wiedzy o związkach przyczynowo- skutkowych- zastanawianie się nad tym, co trzeba zrobić, żeby było lepiej
  • składanie pociętych obrazków w sensowną całość
  • układanie historyjek obrazkowych

GRUPA III

Temat: Bale, bale w karnawale

– burza mózgów: Co to jest karnawał?

– praca z obrazkiem „Karnawał”

– zabawy literą N, n

– zabawa dydaktyczna „Idziemy na bal”

– praca plastyczna „Maska” (ozdabianie maski według własnego pomysłu)

– zabawy liczbą 0

– bal karnawałowy w przedszkolu

Temat: W dawnych czasach

– mapa myśli „Co wiemy o dinozaurach”

– zabawy liczbą 10

– tworzenie kącika o dinozaurach

– burza mózgów „Dlaczego dinozaury wyginęły”

– praca z obrazkiem „Egipt”

– burza mózgów „Jak mieszkali dawni ludzie”

– zabawa matematyczna „Gdzie więcej”

– praca plastyczna według wzoru „Dinozaur”

Temat: Wynalazki

– zabawy literą P, p

– burza mózgów „Kto to jest wynalazca”

– zabawa słuchowa „Wytęż słuch”

– zabawa matematyczna „Ile? O ile”

– zabawa językowa „Dziwne słowa”

– zabawa dydaktyczna „Czarny worek”

– zabawa wyciszająca „Detektywi”

– praca techniczna „Mój wynalazek”

– burza mózgów „Internet”

Temat: Wrażenia i uczucia

– diagram „Emocje”

– malowanie farbami przy muzyce „Sonata Księżycowa” L. van Beethovena : „Moje emocje”

– zabawa pantomimiczna „Teatr uczuć”

– scenki dramowe „Scenki przedszkolne”

– zabawa dydaktyczna „Jak mogę pomóc”

– praca plastyczna techniką kolażu „Chmurka”

GRUPA IV a

Temat: Karnawał

– monografia litery N, n na podstawie wyrazów: Natalka, nuty, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazów

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literatury dziecięcej

– doskonalenie umiejętności współpracy w parach, grupie, wpajanie zasady fair play,

– tworzenie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na bal karnawałowy w przedszkolu

– projektowanie masek, kostiumów na zabawę karnawałową

– wyszukiwanie różnic między balami dawniej i dziś

– wyjaśnienie znaczenia słów: bal, karnawał

– nabywanie umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i opisywania swoich przeżyć związanych z balem karnawałowym

– doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

Temat: Nasze ulubione baśnie

– uczestniczenie w rozmowach o bajkach, rozwijanie umiejętności wypowiadania się, poszerzanie słownika czynnego dzieci

– pogłębianie wiadomości o nowe pojęcia dotyczące teatru, poznanie pracy aktorów na scenie

– czytanie globalne wyrazów: aktor, scena, kurtyna, teatr, kasa, bilet

– zapoznanie z różnymi rodzajami teatralnych lalek: kukiełki, marionetki, pacynki

– poznanie znaku „=”, układanie elementów w taki sposób, by było ich tyle samo, co innych

– zabawa w sklep- ćwiczenie obliczeń pieniężnych

– tworzenie wspólnej bajki

– usamodzielnianie dzieci w zakresie posługiwania się sztućcami: łyżka, widelec, nóż

Temat: W dawnych czasach

– monografia litery S, s- na podstawie wyrazów: Seweryn, smok, ćwiczenia grafomotoryczne w kreśleniu litery

– oglądanie albumów przyrodniczych o życiu na naszej planecie Ziemi

– słuchanie opowiadań o dawnych czasach, prehistorycznym lesie, jaskiniowcach i dinozaurach

– udział w zabawach badawczych „Do czego służy węgiel”

– zapoznanie  z zawodem archeologa

– przeliczanie elementów zbioru, dokładanie i zabieranie elementów tak, aby została ich podana liczba- monografia liczby 6

– rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dotyku

– wzbogacanie słownika dzieci o wyrazy: archeolog, wykopaliska, skamielina

Temat: Kiedy patrzę w niebo

– stworzenie kącika astronomicznego

– monografia litery R,r na podstawie wyrazów: Renata, rakieta

– obserwacja zmian wysokości słońca w ciągu dnia

– poznanie obiektów, które znajdują się w kosmosie, nazwy i położenie planet wokół Słońca

– poznanie cyfry 7 – ćwiczenia w kreśleniu cyfry

– wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: galaktyka, układ Słoneczny, planety, planetoidy, gwiazdy

– doskonalenie słuchu fonematycznego- wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie

 

GRUPA IV

Temat: Karnawał

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie tekstów literackich: wierszy, opowiadań, książek, itp.

– wyjaśnienie pojęcia: karnawał

– czytanie globalne wyrazów: bal, maska, kostium

– odszukanie na globusie państw słynących z karnawału: Brazylia, Włochy (Wenecja)

– oglądanie ilustracji przedstawiających weneckie i brazylijskie maski

– wykonanie masek według pomysłów dzieci, wykorzystanie dostępnych materiałów: brokatu, cekiny, piór, farb, itp.

– wprowadzenie litery N, n- na podstawie wyrazów: Natalka, nutka– kreślenie po śladzie litery pisanej, ćwiczenia grafomotoryczne

– zabawy ruchowo- taneczne do piosenek: „Tańczymy Labada”, „Taniec na trzy nogi”

– zabawy słownikowe „N jak …”

– klasyfikowanie figur geometrycznych, układanie rosnąco i malejąco, wprowadzenie znaków > , <, =

– układanie wyrazów z poznanych liter

– wysłuchiwanie głoski n na początku, na końcu i w środku wyrazów

Temat: Lodowa kraina

– utrwalanie umiejętności przeliczania

– poznanie wyglądu i trybu życia pingwinów, zapoznanie z położeniem, krajobrazem i klimatem na Antarktydzie

– zabawa słownikowa „Czy wiesz”- wzbogacenie par wyrazów przeciwstawnych

– układanie historyjek obrazkowych- rozwijanie zdolności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych

– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych

– zabawa naśladowcza „Cień pingwina”, doskonalenie koncentracji uwagi, ćwiczenia pamięci ruchowej

– poznanie położenia i klimatu Grenlandii, tradycyjnego życia Eskimosów oraz wyglądu i trybu życia foki, morsa i niedźwiedzia polarnego- czytanie globalne wyrazów

– doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowanie znaków >, <, =

– wyjaśnienie zjawiska zorzy polarnej oraz jej wykonanie za pomocą pasteli suchych

Temat: W dawnych czasach

– monografia litery S, s na podstawie wyrazów: Staś, smok– analiza i synteza słuchowa

– próby odczytywania sylab i prostych wyrazów z poznanych wcześniej liter

– rozmowy z dziećmi na temat przedstawionych wcześniej ilustracji- zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi

– wyjaśnienie słów: jaskinia, dinozaur, paleontolog, archeolog- wzbogacanie słownika dzieci

– poznanie i utrwalenie zapisu liczby 6 – dokładanie i zabieranie elementów ze zbioru

– wykonanie sylwety wybranego dinozaura z dostępnych materiałów

– poznanie nazw dinozaurów roślinożernych i mięsożernych

– poznanie pozostałości po czasach prehistorycznych: węgiel, sól, kreda; poznanie ich właściwości

– poznanie pracy archeologa- zabawa w archeologa

Temat: Kiedy patrzę w niebo

– kącik astronomiczny- działanie dzieci, prezentowanie przyniesionych z domu materiałów dotyczących kosmosu, planet, gwiazd itp.

– zabawy przy muzyce: „Wędrówka słońca”, „Krążą planety”, „Odwiedziny planety”

– wprowadzenie litery R, r na podstawie wyrazów: Romek, rakieta – wysłuchiwanie głoski r na początku, na końcu i w środku wyrazu

– poznanie nazw obiektów znajdujących się w kosmosie

– analiza i synteza głoskowa i sylabowa nazw planet; czytanie globalne wyrazów

– wyjaśnienie słów: gwiazda, planeta, kosmos, astronauta, astronom

– poznanie i utrwalenie zapisu liczby 7 – porównywanie liczebności zbiorów, dodawanie i odejmowanie na elementach, poznanie znaku graficznego + (dodać)

– próby odczytywania i układania wyrazów z poznanych liter

– wykonanie rakiet z plastikowych butelek lub opakowań po produktach spożywczych

– wykonanie planety według pomysłu dzieci, nadanie jej nowej nazwy