poniedziałek, 8.04.2019
STRAJK

Szanowni Państwo- Rodzice!!!

8 kwietnia (poniedziałek) 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk pracowników oświaty.

Informuję, że w wyniku referendum strajkowego oraz braku pozytywnych ustaleń pomiędzy centralami związkowymi a stroną rządową, istnieje możliwość, że ponad 90% nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Przedszkola, będzie strajkować.

Z uwagi na to oraz na brak możliwości stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków dla Państwa dzieci, nie mogę zagwarantować Im opieki. Przedszkole będzie zamknięte.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

                                                                                     Dyrektor Przedszkola