czwartek, 20.09.2012
Rada Rodziców

 


Szanowni Państwo

 

W roku szkolnym 2019/2020 Radę Rodziców naszego przedszkola tworzą:

Przewodniczący: Katarzyna Łuba (rodzic z grupy III)

Sekretarz: Aleksandra Wójtowicz (rodzic z grupy IV a)

Skarbnik: Alicja Perłowska (rodzic z grupy II)

Przedstawiciele grup:
Grupa I: Jolanta Stączek
Grupa II: Alicja Perłowska
Grupa III : Katarzyna Łuba
Grupa IV a: Aleksandra Wójtowicz
Grupa IV: Jan Kuzawiński

 

Rada Rodziców w oparciu o rozliczenie zeszłorocznego budżetu ustaliła na rok 2019/ 20 wysokość składki miesięcznej w wysokości 40 PLN. Składkę wpłacamy z góry do 10- tego danego miesiąca przelewem na numer konta: 64 1320 1104 7850 0783 2000 0001 . Składkę można wpłacić w wysokości kwartalnej, półrocznej lub rocznej.

 

Z poważaniem,

Rada Rodziców