wtorek, 12.03.2019
PRZYPOMNIENIE DYŻUR WAKACYJNY-WNIOSEK O WYDANIE HASŁA

wniosek_o_wydanie_hasla_do_elektronicznego_zapisu_na_dyzur_wakacyjny_-_2019

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.Wygenerowanie nowego hasła powoduje zresetowanie poprzedniego

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
 14 marca

od godz. 8.00

 1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
14 marcaod godz. 8.00 1 kwietniado godz. 15.00 Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca
od godz. 9.00
 1 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
19 marca
od godz. 9.00
2 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
26 kwietniagodz. 14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
 27 kwietnia

 

 10 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
 17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.
17 majagodz. 14.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.