Aktualności

czwartek, 14.05.2020
Procedura odwoławcza dotycząca Rekrutacji do Przedszkola na rok 2020/2021

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Zobacz więcej
wtorek, 5.05.2020
Ważna informacja w sprawie działalności Przedszkola
Szanowni Państwo, Informuję że zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  i procedowanym zarządzeniem w =&0=&
Zobacz więcej
poniedziałek, 4.05.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- MAJ 2020

GRUPA I

Temat: Polska to mój dom

 • nauka hymnu na pamięć
 • rozmowa na temat miejsca, w którym dzieci mieszkają- nauka adresu, kraj (miasto, nazwa ulicy, numer domu)
 • konstruowanie domów z kolcków
 • zabawa dydaktyczna „Moje miasto”; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • słuchanie wiersza „Polska”- rozmowa na jego temat
 • „Mapa Polski”- puzzle, składanie w całość pociętych na cztery części konturów mapy Polski, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, zapoznanie z określeniem „mapa”
 • poznajemy symbole narodowe: Hymn, Flaga, Godło
 • podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy, stolicy oraz miejsc charakterystycznych dla danego miasta
 • słuchanie legendy „Wars i Sawa” W. Chotomskiej

Temat: Śpiewanie piosenek znanych dzieciom

 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych
 • muzyka wokół nas- rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody (wiatr, ulewa, deszcz, śpiew ptaków, owady)
 • poznanie zawodu dyrygenta
 • instrumenty wokół nas- zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych

Temat: Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji wywoływanych sytuacjami bliskimi dzieciom

Zobacz więcej