czwartek, 24.10.2019
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne listopad grupa I trzylatki

 

                                         Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne listopad

                                                                         grupa I trzylatki

 

 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;

 

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • Zabawy ruchowe-nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.