sobota, 17.09.2011
Plan dnia
7.00 – 8.15 Własna aktywność dzieci, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.
8.15 – 8.30 Zajęcia porządkowe, zabawy i ćwiczenia ruchowe,

przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.15 Zajęcia obowiązkowe wynikające z realizacji programu, twórcza aktywność dzieci.
10.30 – 11.30 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry terenowe, obserwacje przyrodnicze. Spacery i wycieczki w okolicy przedszkola.
11.30 – 12.00 Zajęcia porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad.
12.30 – 13.15 Odpoczynek, zajęcia relaksujące przy muzyce, słuchanie bajek.
13.15 – 14.30 Zachęcanie dzieci do samodzielnej działalności, zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Doskonalenie umiejętności dzieci (praca z dzieckiem), zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe o zmiennej aktywności.