środa, 10.04.2019
Informacja o strajku- 10. 04. 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, informuję, że w dn. 10. 04. 2019 r. (środa) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 197 Do- Re- Mi , za zgodą organu prowadzącego, są zawieszone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Jednocześnie proszę o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi