poniedziałek, 21.10.2019
INFORMACJA NA TEMAT PROTESTU WŁOSKIEGO

Szanowni Państwo!

Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przystąpieniu Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi do protestu włoskiego. W związku z tym postanawia, co następuje:

– przedszkole nie organizuje żadnych imprez, dni otwartych w soboty, niedziele i święta

– kalendarz uroczystości przedszkolnych układa Rada Pedagogiczna i przedstawia Rodzicom;

uroczystości z udziałem Rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020:

1. Koncert Jesienny (listopad)

2. Dzień Babci i Dziadka (styczeń)

3. Dzień Rodziny ( maj)

4. Pożegnanie Starszaków (czerwiec)

– uroczystości z udziałem instruktora rytmiki, p. Wioli Czernik- Szareckiej powinny odbywać się w godzinach Jej pracy

– aby mogła odbyć się wycieczka, musi być odpowiednia liczba opiekunów (1 nauczyciel na 10 dzieci)- w świetle przepisów prawa rodzice oraz pozostali pracownicy przedszkola nie są uważani za opiekunów wycieczki- wyjątek stanowi czerwcowa wycieczka do Drogoszewa, która jest tradycją naszego przedszkola oraz prezentem dla dzieci z okazji Ich Święta.

Planowane są również imprezy wewnętrzne dla dzieci:

– Pasowanie na przedszkolaka (29 październik 2019 r.)- grupa I

– Święto Niepodległości w ramach akcji Dzieci- Dzieciom ( listopad)

– Mikołajki- zabawa mikołajkowa połączona z akcją Dzieci- Dzieciom- Spotkanie Świąteczne

– Spotkanie z Mikołajem

– Bal karnawałowy

– Dzień Dziecka

Z poważaniem

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi