środa, 13.02.2019
DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
13 lutego 19 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

deklaracja_potwierdzenia_woli_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej