Kategoria: Bez kategorii

piątek, 29.05.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- CZERWIEC 2020

GRUPA I

Temat: Dzień Dziecka

 • zapoznanie z wierszem „Zabawa- nasze prawo”; wytłumaczenie: Co to są prawa dziecka?
 • zabawa rytmiczna z tekstem „Moja zabawa”
 • tworzenie własnych kolekcji- klasyfikowanie według podanej cechy
 • przeliczanie w zakresie 1- 5
 • rozumienie pojęć: krótki, długi
 • obrazy malowane wodą- zajęcie plastyczne
 • słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel”- opowiadanie dzieci o swoich marzeniach
 • usprawnianie małej motoryki poprzez samodzielne rysowanie
 • poznanie wybranych zabaw z różnych części świata

Temat: Zwierzęta duże i małe

 • oglądanie albumów, książek, filmów o zwierzętach- poszerzenie wiedzy dziecka o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach
 • wirtualna wizyta w Warszawskim ZOO ( http://zoo.waw.pl/wizyta-w-zoo/poznajemy-sie/mieszkancy-zoo.html)
 • poznajemy różne gatunki papug, ich zwyczaje
 • Koty i kotki- poznanie żbika i rysia

Temat: Lato

 • poznajemy kolory lata- eksperyment z kolorami- malowanie farbami „Tęcza”
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o wzroście roślin i o zjawiskach atmosferycznych (burza, piorun, tęcza)

Temat: Wakacje

 • utrwalenie wiadomości o Polsce- krajobrazy, stolica
 • „Wycieczka wzdłuż Wisły”- poznanie charakterystycznych miejsc i regionów
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (ochrona przed wirusem, słońcem, zachowaniem nad wodą, w górach, itp.)

GRUPA II

Temat: Dzieci mają swoje święto

 • zapoznajemy się z prawami i obowiązkami dziecka na podstawie wierszy „Prawo dziecka” Janusza Korczaka, „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego i „Obowiązki dzieci” Juliana Ejsmonda
 • zapoznajemy się z różnorodnością kulturową na świecie, m. in. spróbujemy mówić „dzień dobry” w różnych językach
 • porozmawiamy o marzeniach dzieci i o tym, jak można je spełniać
 • porozmawiamy o tym, co pomaga, a co przeszkadza we wspólnej zabawie z innymi dziećmi (program PKD)
 • porozmawiamy o tym, jak Dzień Dziecka świętowany jest w domach dzieci
 • pośpiewamy i potańczymy przy wesołej muzyce

Temat: Wizyta w ZOO

Zobacz więcej
czwartek, 14.05.2020
Procedura odwoławcza dotycząca Rekrutacji do Przedszkola na rok 2020/2021

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Zobacz więcej
wtorek, 5.05.2020
Ważna informacja w sprawie działalności Przedszkola
Szanowni Państwo, Informuję że zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy  i procedowanym zarządzeniem w =&0=&
Zobacz więcej
poniedziałek, 4.05.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE- MAJ 2020

GRUPA I

Temat: Polska to mój dom

 • nauka hymnu na pamięć
 • rozmowa na temat miejsca, w którym dzieci mieszkają- nauka adresu, kraj (miasto, nazwa ulicy, numer domu)
 • konstruowanie domów z kolcków
 • zabawa dydaktyczna „Moje miasto”; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • słuchanie wiersza „Polska”- rozmowa na jego temat
 • „Mapa Polski”- puzzle, składanie w całość pociętych na cztery części konturów mapy Polski, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, zapoznanie z określeniem „mapa”
 • poznajemy symbole narodowe: Hymn, Flaga, Godło
 • podawanie nazwy kraju, w którym mieszkamy, stolicy oraz miejsc charakterystycznych dla danego miasta
 • słuchanie legendy „Wars i Sawa” W. Chotomskiej

Temat: Śpiewanie piosenek znanych dzieciom

 • rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych
 • muzyka wokół nas- rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody (wiatr, ulewa, deszcz, śpiew ptaków, owady)
 • poznanie zawodu dyrygenta
 • instrumenty wokół nas- zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych

Temat: Rozpoznawanie i podawanie nazw emocji wywoływanych sytuacjami bliskimi dzieciom

Zobacz więcej
środa, 1.04.2020
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE KWIECIEŃ 2020 r.

GRUPA I

Temat: Tradycje Wielkanocne ( 30. 03. 2020- 10. 04. 2020)

 • słuchanie wierszy i opowiadań- zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań czytanych przez dorosłego
 • poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą, poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka.
 • rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • liczenie w dostępnym zakresie
 • posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych
 • przybliżenie tradycji malowania jajek
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat świątecznych potraw- praca z obrazkiem
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole

Temat: Praca rolnika (14. 04.- 17. 04. 2020)

 • nauka wiersza „Rolnik” połączona z zabawą naśladowczą
 • zabawa dydaktyczna „Od ziarenka do kwiatka”
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą
 • ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; układanie historyjki obrazkowej
 • słuchanie wierszy i opowiadań o pracy rolnika (na podstawie ilustracji)
 • poznanie pracy rolnika- czynności, jakie wykonuje i potrzebnych narzędzi- wiązanie opisu z ilustracją
 • „Dzieci w gospodarstwie”- opowiadanie historyjki obrazkowej (używanie określeń: na początku, potem, na końcu)
 • zabawa dydaktyczna „Zgubione jajka”; rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów, wykonywanie poleceń złożonych
 • zabawa „Kto mieszka w jajku?”- rozumienie pojęć: jajko kurze, jajko przepiórcze
 • rozwijanie zainteresowania życiem zwierząt
 • „Skąd się bierze ser?”- W mlecznej krainie: poznanie produktów, które powstają z mleka
 • zabawa ruchowa:” Kolorowe koła i kółka”
 • rozwijanie motoryki małej i dużej, poczucia rytmu
 • rozpoznawanie kolorów: czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego

Temat: Dbamy o naszą planetę (20. 04.- 24. 04. 2020)

Zobacz więcej
wtorek, 31.03.2020
Wesoła nauka

Drodzy Rodzice,

zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą TVP i Ministerstwa Edukacji Narodowej, skierowaną dla młodszych dzieci. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na ten temat. Pozdrawiamy. M.Bochińska i M.Firek 
Zobacz więcej