środa, 24.04.2019
24. 04. 2019

Szanowni Rodzice!

Wobec braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, informuję, że w dn. 24. 04. 2019 r. (środa) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 197 Do- Re- Mi, za zgodą organu prowadzącego, są zawieszone.

Proszę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Proszę również o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi