środa, 17.04.2019
17. 04. 2019 r.

Wobec braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, informuję, że w dn. 17. 04. 2019 r. (środa) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 197 Do- Re- Mi, za zgodą organu prowadzącego, są zawieszone.

Bardzo proszę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Proszę o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi