czwartek, 31.01.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LUTY 2019 R.:

GRUPA I

 1. W dawnych czasach

       Oglądanie książek i ilustracji przedstawiających dinozaury i smoki- rozwijanie ciekawości poznawczej i ekspresji plastycznej wyszukiwanie  podobieństw i różnic.

       Ślady  przeszłości sól, węgiel- poznanie fizycznych właściwości węgla i  soli, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

      malowidła jaskiniowe rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych  Co to jest wulkan? –ciekawostki.

Wynalazki

        Dawniej i dziś ( rowery telefony) Wyprawa w kosmos – co to jest kosmos? , Skąd wzięła się żarówka ? Rozwijanie zainteresowań książką jako źródłem informacji.

 1. Baśnie ,bajki, legendy

        Nasze ulubione utwory literackie

 1. Bal w Przedszkolu      klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy. Tradycje Karnawałowe stroje, fryzury.

GRUPA II

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.j.
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
 • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
 • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
 • Rozwijanie umiejętności teatralnych.
 • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.i..
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób..
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
 • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.h.
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
 • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
 • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
 • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

GRUPA III

 1. Kim będę gdy dorosnę?
 • utrwalenie nazw zawodów oraz obowiązków z nimi związanych;
 • wyodrębnienie zawodów nowoczesnych i dawnych;
 • ćwiczenia grafomotoryczne i językowe- wprowadzenie litery R, r;
 • kształtowanie poczucia współpracy pomiędzy osobami wykonującymi różne zawody (na podst. wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”);
 • zaproszenie do przedszkola rodziców, którzy chcieliby opowiedzieć o wykonywanym  zawodzie.
 1. Wynalazki
 • poznanie dawnych odpowiedników współczesnych urządzeń – pralka, czajnik,  itp.;
 • rozpoznawanie odgłosów urządzeń;
 • wdrażanie do odpowiedniego korzystania z urządzeń domowych, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z komputera i telefonu komórkowego- bezpieczeństwo w sieci;
 • ćwiczenia grafomotoryczne i językowe – wprowadzenie litery P, p – analiza sylabowa wyrazów.
 1. Bale, bale w karnawale
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez zainteresowania dzieci;
 • wyjaśnienie słowa karnawał oraz poznanie tradycji karnawałowych z różnych krajów;
 • wprowadzenie litery N,n oraz  liczby 0 – rozpoznawanie tej litery i liczby wsród innych znaków;
 • wyodrębnianie różnic w przyniesionych przez dzieci strojach karnawałowych.
 1. Zwierzęta domowe
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego pupila;
 • przypomnienie zasad opieki nad zwierzętami, sposobów  dokarmiania oraz konieczności wizyt u weterynarza;
 • zaproszenie do przedszkola weterynarza;
 • wprowadzenie litery D, d – dokonywanie analizy głoskowej i sylabowej wyrazów z literką D, d;
 • poznanie podziału zwierząt na : gady, płazy,ptaki, ryby i ssaki;
 • utrwalenie liczby 4 poprzez przeliczanie i porządkowanie obiektów.

 

W lutym Grupa III będzie brała udział w programie  „Czyste powietrze wokół nas”, gdzie głównymi celami było:

– zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń;

– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;

– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;

– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

GRUPA III a

– Rozmowy na temat obowiązków dzieci i dorosłych,
– Utrwalenie poznanych już zawodów,
– Poznanie zawodów przyszłości i zawodów, w których używane są roboty,
– Poznanie litery R,r, P,p i N,n – zabawy z literą (wyszukiwanie litery wśród innych już poznanych liter, wyklejanie kształtu litery, ćwiczenia grafomotoryczne),
– Poznanie cyfry 0,
– Porównywanie liczebności zbiorów i wielkości, szeregowanie elementu od najmniejszego do największego i odwrotnie,
– Próby wyobrażenia sobie świata bez koła czy elektryczności,
– Poznanie dawnych odpowiedników współczesnych urządzeń takich jak: pralka, czajnik, komputer, telefon czy tramwaj,
– Rozmowy o zagrożeniach jakie niesie za sobą zbyt częste używanie telefonu komórkowego, jak i również o niebezpieczeństwie w Internecie czy uzależnieniu od gier,
– Dzieci poznają homonimy – wyjaśnienie tego słowa i podanie przykładów,
– Bal karnawałowy,
– Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt domowych,
– Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,
– Doskonalenie motoryki małej w zabawach konstrukcyjnych

GRUPA IV

 • poznanie podstawowych cech klimatu polarnego oraz jego mieszkańców i ich zwyczajów (znaczenie białego ubarwienia zwierząt, tradycje inuitów, zorza polarna)
 • rozumienie znaczenia jakie mają dla człowieka 4 żywioły- określanie ich właściwości, dostrzeganie cech pozytywnych i negatywnych.
 • poznanie tradycji związanych z karnawałem
 • zapoznanie z Układem Słonecznym, konfiguracją oraz nazwami planet oraz gwiazdozbiorami.
 • Prezentacja liter R,r y, H,h   pisanych i drukowanych ( MDS)
 • konstruowanie prostych gier-ściganek
 • kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci wdrożenie do znoszenia porażki i wiary w to, że sukces jest osiągalny.
 

*