czwartek, 28.02.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA KWIECIEŃ 2019 R.:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

KWIECIEŃ 2019

 

 

Grupa I

1.Rozbudzanie zainteresowań przyrodą” Od ziarenka do kwiatka”

ćwiczenia koncentracji uwagi

– Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

– Zapoznanie dzieci z pracą rolnika”

„Wiejskie gospodarstwo – wygląd zwierząt w gospodarstwie i opieka nad nimi

Konstruowanie makiety przedstawiającej wiejskie podwórko

Rozwijanie umiejętności liczenia, porównywania zbiorów, wykonywania poleceń złożonych.

2.Dbamy o naszą planetę

– rozwijanie świadomości proekologicznej

– ćwiczenia w klasyfikowaniu przedmiotów „ Porządkujemy zabawki”

– Sprzątanie świata – zajęcia o emocjach, rozwijanie odpowiedzialności za przyrodę, dostrzeganie właściwych i niewłaściwych zachowań

„ Ekoludek” – wykorzystanie surowców wtórnych

Zapoznanie z określeniem ekologia

3.Przygotowanie do Świąt

– poznanie tradycji ludowych

Zapoznanie z określeniami pisanki, kraszanki, Śmigus-dyngus

4.Tajemnice książek

   Rozwijanie zainteresowań książkami

Jak powstaje papier, rozwijanie zainteresowań  otaczającym światem

Rozumienie pojęć  najwyżej ,najniżej, w środku.

Zabawa dydaktyczna „ Jaka to bajka?”

W bibliotece, w księgarni podobieństwa i różnice  W jaki sposób korzystamy z bibliotek?

 

 

Grupa II

 

– Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.

– Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.

– Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.

– Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.

– Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.

– Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.

– Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

– Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.

– Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

– Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.

– Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

– Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.

– Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

– Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

– Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

– Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

– Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

– Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

– Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

– Poznanie sposobów wykorzystania prądu.

– Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

 

 

   

Grupa III a

 1. WITAJ WIOSNO
 • rozpoznawanie odgłosów wiosny,
 • wyjaśnienie dzieciom włosa „nowalijka”,
 • „Dlaczego warzywa są zielone?” – eksperyment dotyczący transportu wody w roślinie,
 • rozpoznanie i nazywanie wiosennych warzyw,
 • zapoznanie z literą „G,g” poprzez gry i zabawy, utrwalenie jej kształtu,
 • poznanie różnych gatunków ślimaków (z muszlą i bez muszli),
 • poznanie przez dzieci cyklu życia gąsienicy

 

 1. PORZĄDKI W OGRODZIE
 • Przypomnienie nazw zwierząt i kwiatów związanych z nadejściem wiosny,
 • Klasyfikowanie i porządkowanie zwiastunów wiosny,
 • Analiza słuchowa wyrazów związanych z wiosną,
 • Zagadki dotyczące narzędzi ogrodniczych,
 • Szukanie różnic i podobieństw warzyw cebulowych – określanie zapachu i przeznaczenia,
 • Omówienie własności leczniczych czosnku i cebuli,
 • Zapoznanie z literą „C,c” poprzez zabawę

 

 1. WIELKANOC
 • Poznanie tradycji wielkanocnych,
 • Wykonanie przez dzieci palm,
 • Poznanie symboliki potraw wkładanych do koszyczka Wielkanocnego,
 • Wykonanie stroików wielkanocnych przez dzieci,
 • Wspólne przygotowanie koszyczka wielkanocnego jako dekoracji Sali,
 • Przygotowanie ozdób wielkanocnych na kiermasz,
 • Poznanie tradycji obchodzenia Wielkanocy na Świecie
 1. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 • Poznanie zwierząt mieszkających na wsi, zwierząt hodowlanych
 • Porównywanie wielkości, koloru jaj
 • Dopasowywanie jaj do ptaków, które je złożyły
 • Szukanie różnic między kurą a kogutem
 • Poszerzenie wiedzy o jajkach, poznanie znaczenia numerów na jajkach
 • Tworzenie książki kucharskiej zawierającej potrawy z jajek
 • Przypomnienie znanych bajek o świnkach
 • Porównywanie świnek z bajek z prawdziwymi zwierzętami
 • „Skąd się bierze wełna?” – porównywanie i podawanie nazw wełnianych produktów
 • Klasyfikacja produktów mlecznych i bezmlecznych
 • Odpowiadanie na pytanie – „Czy mleko jest zdrowe?”

 

 

 

Grupa III

 1. WITAJ WIOSNO

– rozpoznawanie i nazywanie odgłosów wiosny

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porządkowania i przeliczania przedmiotów

– poznanie cyklu życia gąsienicy

– przeprowadzenie eksperymentu pokazującego transport wody w roślinie

– nazywanie i poznawanie wiosennych kwiatów- analiza głoskowo- sylabowa

 1. PORZĄDKI W OGRODZIE

– poznanie roślin i narzędzi ogrodniczych

– poznanie warzyw cebulowych oraz ich właściwości zdrowotnych

– założenie kącika wiosennego- zapoznanie z wyglądem nasion różnych warzyw

– poznanie etapów wzrostu rośliny oraz czynników umożliwiających prawidłowy ich wzrost

– zabawy poznanymi literami

 1. WIELKANOC

– poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych w Polsce i na świecie

– wykonanie palm i poznanie ciekawostek na temat tradycji ich wykonania

– odróżnianie wydmuszek od kraszanek i pisanek

– zapoznanie z symboliką wkładanych do koszyczka wielkanocnego potraw

– przygotowywanie ozdób wielkanocnych

– kodowanie matematyczne, kolorowanki według własnego pomysłu

 1. PRACA ROLNIKA

– poznanie pracy rolnika

– wprowadzenie nazw roślin: okopowe, zbożowe, oleiste i włókniste oraz wyjaśnienie skąd pochodzą ich nazwy

– przyporządkowywanie nazw do określonej grupy roślin

– poznanie odpowiedzi na pytanie: skąd bierze się chleb?; wyodrębnianie różnych rodzajów pieczywa

– poznanie i omówienie narzędzi i maszyn wykorzystywanych do pracy w polu

 

 

 

 

Grupa IV

-wyjaśnienie pojęcia ‘’ ekologia’’

– rozwijanie wrażliwości na temat przyrody

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za nasza planetę

– rozumienie potrzeby dbania o środowisko , w którym żyjemy

– kształtowanie postaw  proekologicznych (segregowanie odpadów, recykling)

– rozumienie konsekwencji zatruwania środowiska

– poznawanie różnych żródeł pozyskania energii(zwrócenie uwagi na źródła odnawialne

– utrwalenie nazw, zwyczajów i ulubionych pokarmów zwierząt w gospodarstwie wiejskim

( dorosłe i ich młode)

– poznanie budowy jajka

– poznanie cyklu produkcyjnego mleka(rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego)

– poznanie zwyczajów wielkanocnych

– rozumienie określeń: pisanka, kraszanka, śmigus-dyngus

-kształtowani pojęcia długości

– stosowanie pomiaru długości w sytuacjach życiowych

– porównywanie długości

– zapoznanie z obrazem graficznym głosek: Jj , ś, sz,cz

– doskonalenie umiejętności czytania