piątek, 31.05.2019
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA CZERWIEC 2019 R.:

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

CZERWIEC  2019

 

Zamierzenia– czerwiec 2019

Grupa I Maluchy

     Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
 • Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).

Grupa II

      Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Grupa III

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw miedzy ludźmi
 • kształtowanie postawy pomagania koleżankom i kolegom w codziennych sytuacjach
 • poszerzenie wiedzy o życiu ludzi w różnych miejscach na Ziemi, zwyczajach panujących w danym kraju.
 • Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody
 • Poznanie pracy pszczelarza, a także życia pszczół
 • Poznanie zwiastunów lata : kwiaty, owady, owoce, zjawiska atmosferyczne.
 • Utrwalenie i przypomnienie nazw miesięcy i pór roku
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb
 • Rozwijanie poczucia własnej tożsamości poprzez dzielenie się wakacyjnymi planami i marzeniami
 • Poznanie mapy Polski oraz rozszerzenie wiedzy na temat regionów Polski
 • Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w określonych miejscach utrwalenie numeru alarmowego 112 odczytywanie znaków informacyjnych, ostrzegawczych, i zakazu.

Grupa IIIA

 • Poszerzenie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata
 • Zaznajomienie dzieci z ich prawami
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości
 • Rozpoznawanie roślin rosnących na polu
 • Poszerzenie wiedzy na temat produktów ekologicznych, zjawisk atmosferycznych
 • Uwrażliwianie na bezpieczne sposoby spędzania wakacji.

Grupa IV

 • Rozwijanie wrażliwości na ludzi i postawy poszanowania ich różnorodności ( dostrzeganie różnic i podobieństw w wyglądzie ludzi różnych ras)
 • Utrwalenie charakterystycznych cech pory roku – lata
 • Utrwalenie wiadomości dotyczących wybranych rejonów Polski ( rozpoznawanie różnych typów krajobrazu)
 • Zapoznanie dzieci z polskim systemem pieniężnym
 • Doskonalenie umiejętności czytania krótkich tekstów ze zrozumieniem
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie  działań matematycznych.