poniedziałek, 15.04.2019
15. 04. 2019

Informuję, że wobec braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki, w związku z ogólnopolskim strajkiem pracowników oświaty, w dniu dzisiejszym 15. 04. 2019 (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w Przedszkolu nr 197 Do- Re- Mi, za zgodą organu prowadzącego, są zawieszone.

Proszę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Dyrektor Przedszkola nr 197 Do- Re- Mi