LogowaniePrzedszkole nr 197 Do-Re-Mi
niedziela, 24 kwietnia 2016 07:13

W DNIACH 2-6 MAJA WNIOSKI


Z PROGRAMU 500+


NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE


 

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ZAPROSZENIE

 

 ÂÂSerdecznie zapraszamy wszystkich rodziców,
 ÂÂna DZIEŃ EUROPEJCZYKA

 ÂÂÂÂÂÂÂktóry odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15.30.

 ÂÂÂÂÂÂÂÂÂPo części artystycznej odbędą się warsztaty plastyczne

  Âw ogrodzie przedszkolnym.

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 07:43
 
środa, 23 marca 2016 06:46

 

DYŻURY WAKACYJNE


Rodziców ,którzy złożyli potwierdzenie uczestnictwa w dyżurach wakacyjnych , prosimy  o odbiór haseł u wychowawców grup. 

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
lipiec–sierpień 2016r.


Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

18 kwietnia

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.

26 kwietnia

28 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

4 maja
godz. 14.00

16 maja
godz. 10.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

4 maja
godz. 14.00

16 maja
godz. 17.00

Złożenie w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

31 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

31 maja
godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

1 czerwca

21 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
– wniesienie opłaty za żywienie.

24 czerwca
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

24 czerwca
godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych

prowadzonych przez m.st. WarszawęDyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w tych samych terminach (turnusach dwutygodniowych lub miesięcznych).

Turnus

Okres dyżuru

I/II

1 lipca – 29 lipca

I

1 lipca – 15 lipca

II

18 lipca – 29 lipca

III/IV

1 sierpnia – 31 sierpnia

III

1 sierpnia – 12 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia


Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.
 1. Dostęp do systemu zapisów
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne składają do dyrektora przedszkola/szkoły, do którego uczęszcza dziecko, potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.
 2. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 1,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2016/2017.

Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w  systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko:
 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru,

 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.


 1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola zgodnie
  z obowiązującymi kryteriami przyjęć.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji dyrektor przedszkola:
 • bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji dziecka (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej),
 • wykorzystuje funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą losowe ustalenie kolejności kwalifikacji.
 1. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur dostępna jest również z elektronicznym systemie.
 2. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację
  z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
  do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mają zapewnione miejsce w innej placówce, w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły, która dysponuje wolnymi.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie. 


Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
lipiec –sierpień 2016 r.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

18 kwietnia

26 kwietnia

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne

26 kwietnia

28 kwietnia

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 10.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

4 maja

godz. 14.00

16 maja

godz. 17.00

Złożenie w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku
o przyjęcie na dyżur wakacyjny

31 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne

31 maja
godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

1 czerwca

 

21 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –wniesienie opłaty za żywienie

24 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny

24 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 11:36
 
wtorek, 16 lutego 2016 08:35

 


WARSZAWSKIE CENTRUM INNOWACJI EDUKACYJNO-SPOŁECZNYCH I SZKOLEŃ (WCIES),  URUCHOMIŁO PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKÓW,  PODEJMUJĄCYCH DECYZJĘ O DALSZEJ EDUKACJI DZIECKA.
 
KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE.
 
Adres: WARSZAWA, ul. STARA 4
WWW.WCIES.EDU.PL

Poprawiony: wtorek, 16 lutego 2016 08:40
 
piątek, 05 lutego 2016 12:57

Serdecznie zapraszamy rodziców chcących zapisać swoje dziecko do przedszkola na dzień otwarty, który odbędzie się 22 lutego o godzinie 13.00
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 na stronie 

www.edukacja.warszawa.pl

 

Poprawiony: środa, 17 lutego 2016 12:59
 
czwartek, 14 stycznia 2016 08:06


 

HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ

 Informujemy że zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Dla rodziców system zostanie udostępniony 4 maja 2016r.Szczegółowy harmonogram i zasady prowadzenia zapisów zostaną opublikowane przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy w marcu 2016r

Jednocześnie informuje, że pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur będą miały dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, następnie dzieci z innych placówek Dzielnicy Żoliborz.
Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.
Wykaz wszystkich dyżurujących w Warszawie placówek zostanie opublikowany 22 stycznia br.na stronie internetowej Biura Edukacji: www.edukacja.warszawa.pl

 

 

 od 1.07.2016r-15.07.2016r.

1.Przedszkole nr 87 ul Broniewskiego 9 d

2.Przedszkole nr 361 ul Włościańska 6a

3.Szkoła Podstawowa nr 68 ul Or-Ota 5

 

od 18.07.2016r-29.07.2016r.

1.Przedszkole nr 131 ul Sierpecka 9a

2.Przedszkole nr 109 Pl.Henkla 2

 

od 1.08.2016r-12.08.2016r.

1.Przedszkole nr 96 ul.Wyspiańskiego 5

2.Przedszkole nr 247 ul.Bieniewicka 32

 

od 16.08.2016r-31.08.2016r

1.Przedszkole nr 130 ul.Suzina 4

2.Przedszkole  nr 288 ul Elbląska 63 aPoprawiony: wtorek, 16 lutego 2016 08:32
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 24